Mennica Polonia Logo

Zwierzęta Polski: Jeleń Szlachetny

 • Drugi numizmat kolekcjonerski z serii “Zwierzęta Polski”. Seria będzie kontynuowana w kolejnych emisjach, prezentujących wspaniałe zwierzęta zamieszkujące teren Polski.
 • awers: orzeł w koronie nawiązujący do orła Zygmunta Augusta z 1568 roku jako symbolu państwa polskiego
 • rewers: wizerunek jelenia szlachetnego, jednego z największych ssaków zamieszkujących Polskę.
 • seria: Zwierzęta Polski

 • Prezentowany produkt nie jest prawnym środkiem płatniczym.
Nominał Stop Stempel Średnica Masa Nakład Data emisji Materiały marketingowe
3 denary Nordic Gold BU 27,00 mm 8,90 g 75 000 szt. 17.12.2021 r. POBIERZ

Skarby Natury: Dąb Bartek (początek serii)

 • Pierwszy numizmat kolekcjonerski z serii “Skarby Natury”. Seria będzie kontynuowana w kolejnych emisjach, prezentujących najcenniejsze polskie pomniki przyrody.
 • awers: orzeł w koronie nawiązujący do orła Zygmunta Augusta z 1568 roku jako symbolu państwa polskiego
 • rewers: wizerunek Dębu Bartek, jednego z najstarszych dębów w Polsce, od 1954 roku chronionego prawem jako pomnik przyrody
 • seria: Skarby Natury

 • Prezentowany produkt nie jest prawnym środkiem płatniczym.
Nominał Stop Stempel Średnica Masa Nakład Data emisji Materiały marketingowe
3 denary Nordic Gold BU 27,00 mm 8,90 g 75 000 szt. 15.10.2021 r. POBIERZ

500. rocznica zawieszenia Dzwonu Zygmunt na Wawelu

 • awers: orzeł w koronie nawiązujący do orła Zygmunta Augusta z 1568 roku jako symbolu państwa polskiego
 • rewers: wizerunek Dzwonu Zygmunt mieszczącego się w Wieży Zygmuntowskiej katedry wawelskiej w Krakowie
 • seria: temat indywidualny
 • okazja: 500. rocznica zawieszenia Dzwonu Zygmunt na Wawelu

 • Prezentowany produkt nie jest prawnym środkiem płatniczym.
Nominał Stop Stempel Średnica Masa Nakład Data emisji Materiały marketingowe
3 denary Nordic Gold BU 27,00 mm 8,90 g 75 000 szt. 30.07.2021 r. POBIERZ

Zwierzęta Polski: Ryś (początek serii)

 • Pierwszy numizmat kolekcjonerski z serii “Zwierzęta Polski”. Seria będzie kontynuowana w kolejnych emisjach, prezentujących wspaniałe zwierzęta zamieszkujące teren Polski.
 • awers: orzeł w koronie nawiązujący do orła Zygmunta Augusta z 1568 roku jako symbolu państwa polskiego
 • rewers: wizerunek będącego pod ochroną Rysia euroazjatyckiego, jednego z największych ssaków z rodziny kotowatych zamieszkujących Polskę.
 • seria: Zwierzęta Polski

 • Prezentowany produkt nie jest prawnym środkiem płatniczym.
Nominał Stop Stempel Średnica Masa Nakład Data emisji Materiały marketingowe
3 denary Nordic Gold BU 27,00 mm 8,90 g 75 000 szt. 15.06.2021 r. POBIERZ

Polscy Nobliści: Maria Skłodowska-Curie (początek serii)

 • awers: orzeł w koronie nawiązujący do orła Zygmunta Augusta z 1568 roku jako symbolu państwa polskiego
 • rewers: postać Marii Skłodowskiej-Curie na tle laboratorium chemicznego oraz symbole odkrytych przez nią w 1898 roku pierwiastków chemicznych – polonu i radu.
 • seria: Polscy Nobliści
 • okazja: 110. rocznica przyznania Marii Skłodowskiej-Curie drugiej nagrody Nobla

 • Prezentowany produkt nie jest prawnym środkiem płatniczym.
Nominał Stop Stempel Średnica Masa Nakład Data emisji Materiały marketingowe
3 denary Nordic Gold BU 27,00 mm 8,90 g 50 000 szt. 20.05.2021 r. POBIERZ

Św. Jan Paweł II 10-lecie Beatyfikacji (temat indywidualny)

 • awers: orzeł w koronie nawiązujący do orła Zygmunta Augusta z 1568 roku jako symbolu państwa polskiego
 • rewers: postać św. Jana Pawła II na tle Bazyliki Mniejszej Ofiarowania NMP w Wadowicach
 • seria: temat indywidualny
 • okazja: 10. rocznica beatyfikacji św. Jana Pawła II

 • Prezentowany produkt nie jest prawnym środkiem płatniczym.
Nominał Stop Stempel Średnica Masa Nakład Data emisji Materiały marketingowe
3 denary Nordic Gold BU 27,00 mm 8,90 g 50 000 szt. 10.02.2021 r. POBIERZ

Bitwa Warszawska 1920-2020 (temat indywidualny)

 • awers: orzeł w koronie nawiązujący do orła Zygmunta Augusta z 1568 roku jako symbolu państwa polskiego
 • rewers: postacie jeźdźca kawalerii Wojska Polskiego z uniesioną nad głową szablą oraz strzelca Armii Czerwonej
 • seria: temat indywidualny
 • okazja: 100. rocznica zwycięskiej Bitwy Warszawskiej

 • Prezentowany produkt nie jest prawnym środkiem płatniczym.
Nominał Stop Stempel Średnica Masa Nakład Data emisji Materiały marketingowe
3 denary Nordic Gold BU 27,00 mm 8,90 g 30 000 szt. 10.08.2020 r. POBIERZ